ബെംഗളൂരുവില്‍ മൂന്നു കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകള്‍ കൂടി

ബെംഗളൂരു (13.06.2020) : ബിബിഎംപി പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ കോവിഡ് പൊസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് മേഖലകകളുടെ എണ്ണം 113 ല്‍ നിന്ന് 116 ആയി ഉയര്‍ത്തി. സൗത്ത് സോണിൽ ബിടിഎം ലേ ഔട്ട്, മഹാദേവ പുര സോണിൽ ഹൊറമാവു, ബൊമ്മനഹള്ളി സോണിൽ ഹൊങ്ങ സാന്ദ്ര എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ 3 ഇടങ്ങളാണ് പുതിയ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് മേഖലകളായി വെള്ളിയാഴ്ച  പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പുതുക്കിയ പ്രകാരമുള്ള കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകള്‍ 

 

വെസ്റ്റ് സോണില്‍ പെട്ട വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ  

1.മല്ലേശ്വരം, 2. ജഗ്ജീവൻ റാം നഗർ, 3.മരപ്പന പാളയ, 4 അഗ്രഹാര ദാസ റഹള്ളി, 5. കാഡുഗോഡി, 6. ചൽരാധി പാളയ ഒന്നാം സോണ്‍ ,7 സുബാഷ് നഗർ, 8.സുബ്രഹ്മണ്യനഗർ, 9 റായ് പുരം,10 ആസാദ് നഗർ, 11 നായന്ദനഹള്ളി, 12 മല്ലേശ്വരം രണ്ടാം സോൺ 13 പദരായനപുര,14 നാഗവാര.15,ചല്‍രാധിപാളയ രണ്ടാം  സോണ്‍.16 ചല്‍രാധിപാളയ മൂന്നാം സോണ്‍, 17. പദരായണപുര രണ്ടാം സോണ്‍. 18 ചാംരാജ് പേട്ട് 19.ചല്‍വാധിപാളയ, 20 രാജ് മഹൽ ഗുട്ടഹള്ളി, 21 ചൽവാഡി പാളയ, രണ്ടാം സോണ്‍, 22 ശ്രീരാം മന്ദിർ,  23 റായിപ്പുരം, 24 ചൽവാഡി പാളയ മൂന്നാം സോണ്‍, 25 ഗാന്ധി നഗർ, 26 മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ട്, 27 ചാംരാജ് പേട്ട്  28. റായിപുരം 29.ചിക്കപേട്ട്

ഈസ്റ്റ് സോണിൽ പെട്ട  വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

1 അഗരം,2. അഗരം രണ്ടാം സോൺ 3 ജയമഹൽ,4 എസ്. കെ. ഗാർഡൻ, 5 മുനീശ്വരനഗർ. 6. എസ് കെ ഗാർഡൻ രണ്ടാം സോൺ. 7.കാവല്‍ ബൈറ സാന്ദ്ര, 8. എസ്. കെ. ഗാർഡൻ, 9 ന്യൂ തിപ്പസാന്ദ്ര , 10. എസ്. കെ. ഗാർഡൻ,11 ഗംഗാ നഗര്‍, 12 സംപങ്ങി രാം നഗര്‍ 13. എസ്. കെ. ഗാർഡൻ, 14. കുശാല്‍ നഗര്‍, 15, കമ്മനഹള്ളി, 16. വസന്ത നഗര്‍

ആർആർ നഗര്‍ സോണിൽ പെട്ട വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

1. ജ്ഞാന ഭാരതി നഗർ, 2. കൊട്ടിഗെപാളയ.

ബൊമ്മനഹള്ളി സോണില്‍പെട്ട  വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

1.മങ്കമ്മന പാളയ. 2. ബൊമ്മനഹള്ളി. 3 പുട്ടനഹള്ളി, 4 അരക്കരെ  പുട്ടനഹള്ളി, 5 എച്ച്.എസ്ആർ ലേ ഔട്ട്, 6. സിങ്ങസാന്ദ്ര, 7. യെൽച്ചന ഹള്ളി, 8. എച്ച് ബിആർ ലേ ഔട്ട്, 9. കൊനനകുണ്ടെ, 10. ഹൊങ്ങസാന്ദ്ര, 11. സിങ്ങസാന്ദ്ര,  12. കൊനന കുണ്ടെ, 13. വസന്തപുര, 14 അരക്കരെ, 15.സിങ്ങസാന്ദ്ര  16. പുട്ടനഹള്ളി.17.ഹൊങ്ങ സാന്ദ്ര

സൗത്ത് സോണില്‍ പെട്ട  വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

1.ലക്കസാന്ദ്ര, 2. സിദ്ദാപുര, 3. ഹൊസഹളളി, 4. വിശ്വേശരപുരം വിശ്വേശരപുരം. 5. ഗലി ആഞ്ജനേയ ടെംപിൾ, 6. ഹംപി നഗർ, 7. ധർമ്മരായ സ്വാമി നഗര,  8. സുധാമനഗർ, 9. ഗുരുപ്പന പാളയ, 10 ആഡു ഗോഡി, 11. വിദ്യാപീഠ, 12. സിദ്ദാപുര, 13 സിദ്ദാപുര രണ്ടാം സോൺ, 14. ഹൊസക്കര ഹള്ളി, 15 വിശ്വേശ്വരപുരം രണ്ടാം സോൺ.16 ഗുരപ്പന പാളയ, 17 വിശ്വേശ്വരപുരം രണ്ടാം സോൺ, 18 ഗുരപ്പന പാളയ 19. ധർമ്മരായ സ്വാമി നഗര 20  ഹനുമന്ത നഗര. 21 ബിടിഎം ലേ ഔട്ട്,

മഹാദേവപുര സോണിൽ പെട്ട വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻ്റ്മെൻ്റ് സോണുകൾ

1 ഹഗദൂരു , 2 വരത്തൂർ, 3 രാമമൂർത്തി നഗർ, 4. ഹൂഡി, 5. ഹൊറമാവു. 6. ഹഗദൂര് രണ്ടാം സോൺ.7. മാർത്തഹള്ളി, 8. ഹൂഡി, 9 മാർത്തഹള്ളി രണ്ടാം സോൺ, 10 ഡൊംലൂർ, 11. ബെലന്തൂര്, 12 ബെലന്തൂർ രണ്ടാം സോൺ 13. ബസവനപുര,14 ഹൂഡി, 15 ബെലന്തൂര്, 16 ദേവ സാന്ദ്ര

യെലഹങ്ക സോണിൽ പെട്ട വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻ്റ്മെൻ്റ് സോണുകൾ

1. യെലഹങ്ക ന്യൂ ടൗൺ, 2. ദൊഡ്ഡ ബൊമ്മ സാന്ദ്ര, 3. തനിസാന്ദ്ര, 4. കെംപഗൗഡ, 5  യെലഹങ്ക, 6 വിദ്യാരണ്യപുര, 7 യെലഹങ്ക ന്യൂ ടൺ രണ്ടാം സോൺ.

ദാസറഹള്ളി സോണിൽ പെട്ട വാർഡുകളിലെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

1. ചൊക്കസാന്ദ്ര, 2. ബാഗൽകുണ്ടെ, 3. ചൊക്കസാന്ദ്ര രണ്ടാം മേഖല 4. ഷെട്ടിഹള്ളി. 5.ബാഗൽകുണ്ടെ

ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അവിടെ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് 28 ദിവസത്തേക്കാണ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ  ഇളവുകൾ ലഭിക്കും. കോവിഡ് പൊസിറ്റീവ് കേസുകൾ തുടർന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചില മേഖലകൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകളായി തുടരുകയാണ്. 152 നിയന്ത്രിത മേഖലകളായിരുന്നു നഗരത്തില്‍ ഇതു വരെ ഉണ്ടായിരിന്നത്. കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് 36 സോണുകള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.

ഇതു വരെ ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് 625 പേര്‍ക്കാണ്. ഇതില്‍ 311 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമയി. 255 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 28 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ടു

പുതുക്കിയ കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകള്‍ ജൂണ്‍ 12 പ്രകാരമുള്ളത്.

 


ന്യൂസ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ന്യൂസ് ആപ്പ് ഇപ്പോള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതൊരു ഓഡിയോ അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ശേഷം വാര്‍ത്തയുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ നമ്മുക്ക് വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കാനും സാധിക്കും. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ⏩

വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതില്‍ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെങ്കില്‍ വിളിക്കുക : 888 4227 444


മലയാളം ഓഡിയോ ലഭിക്കുന്നതില്‍ തടസ്സമുണ്ടെങ്കില്‍ (ചില മൊബൈല്‍ ഡിവൈസുകളില്‍ മലയാളത്തിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കില്‍) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ഓഡിയോ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ കൂടി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.👇

DOWNLOAD GOOGLE TEXT-TO-SPEECHശ്രദ്ധിക്കുക : താഴെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം എഴുതുക. വാര്‍ത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവക്ക് എതിരായുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ Facebookലും Twitterലും അംഗമാകൂ. ഓരോ വാര്‍ത്തയും അറിയാം

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy